Bursztyn

Mi³o nam Pañstwa zaprosiæ do naszej restauracji gdzie serwowane s¹ najlepsze dania typowo tradycyjnej polskiej kuchni.
Œniadania i kolacje s¹ podawane w formie bufetu szwedzkiego a obiady podawane do sto³u.